Mihai Eminescu Publicistica 4

Spoliare evrei elvetia anti imbatranire, 09 Acta Musei Maramorosiensis IX | PDF

lrp anthelios 50 primer anti-îmbătrânire zilnic

BOR şi AR — o ştie toată lumea — sînt cele două instituţii fundamentale ale României, cărora le revine uriaşa sarcină de a garanta, axiologic şi identitar, stabilitatea statală. Dar prin puterea creativă de excepţie a personalităţilor care o compun — acum şi în trecut — AR îi revine în mod special transmiterea modelelor formative pe care le produce de-a lungul vremii o axiologie identitară în act. Potrivit regulamentului AR, excepţia personalităţii academice este dată de valoarea contributivă a creativităţii sale şi, implicit, a operei.

masti pentru ochi naturale

Nimeni nu explică însă la ce fel de contribuţie se referă regulamentul. Experienţa dovedeşte că aceste calităţi native nu pot fi votate de jurii decît subiectiv, după cum unul sau altul din membrii juriului se încîntă sau se plictiseşte… De aici decurg în mod inerent spoliare evrei elvetia anti imbatranire seamă întreagă de erori de apreciere, care uneori ajung să pună la îndoială însăşi justeţea şi corectitudinea selecţiilor.

Sentimentul securităţii asigurat de principiul solidarităţii colective înscris în art.

Iată de ce, pentru a aprecia cabine goale elvețiene anti-îmbătrânire o operă sau o candidatură, spoliare evrei elvetia anti imbatranire neapărat nevoie de un reper; un reper valoric autoritar şi maximal, în funcţie de care, poate fi rapid stabilită, destul de precis şi de obiectiv, valoarea contributivă.

Or, adevărata valoare contributivă a unei opere artistice sau ştiinţifice nu poate fi decît fără precedentul în lume a exprimării ei,care de la sine pune capăt selecţiei subiective, votată superficial: candidaturi, opere, premii, distincţii ocazionale etc.

Fără precedentul unei imagini, a unei viziuni ştiinţifice sau a unei cercetări poate să nu convină, unuia sau altuia, dar nimeni nu le va putea nega obiectivitatea valorii contributive.

Dacă criteriile exclusiv subiective impun automat VOTUL secret, selecţia, prin raportarea la un reper autoritar fără precedentul în lumecere, ca şi în cazul juraţilor, ca stabilirea spoliare evrei elvetia anti imbatranire contributive a unei opere sau a unei candidaturi, să se facă în biroul de secţie al AR. AR nu ar trebui să întîrzie explicarea şi familiarizarea publicului ţării cu criteriul solid al fără precedentului în lume, prin însăşi selecţia de personalităţi şi de lucrări pe care şi le asumă.

uleiuri esentiale hidratanta anti-imbatranire

Astfel contribuie încă odată şi nemijlocit la modificarea standardelor gustului public, şi implicit la potenţarea cotelor spirituale ale naţiunii.

Însă ceea ce deprimă este încăpăţînarea cu care continuăm, la indicaţia conducerii secţiilor, să facem, selectarea membrilor onorifici, corespondenţi şi titulari, servindu-ne de criterii subiective, periferice şi extrem de indulgente.

Dan Bodea Colegiul Catolic Sf. Iosif din Bucureşti Dr.

Asta pe banii, şi aşa destul de puţini ai AR! Fără precedentul unei opere este foarte puţin luat în seamă de juriile secţiilor. Şi ca şi cum la noi acestea n-ar fi fost de ajuns, inflaţia axiologică coexistă adesea cu dăinuirea unor nenorocite peceţi lăsate de vechea aşezare politică a ţării.

scortisoara pentru riduri

O birocraţie ierarhică smintită, care se cere grabnic abolită, înainte ca AR, în mod justificat să intre în gura presei! Din păcate, aceste nenorocite sechele ale mentalităţii totalitare se află la rîndul lor în conjuncţie cu presiunile academiilor şi academioarelor nou înfiinţate şi zdravăn finanţate, care împresoară şi tind treptat să anuleze, prin uşurătate şi sufocare, prestigiul secular al AR.

Distinşi colegi, toate semnalele arată că AR este pîndită de un grav impas axiologic şi de o scădere a eficacităţii publice.

09 Acta Musei Maramorosiensis IX 2013

Bruiată abundent de clonele academice pomenite mai sus, credem că se impun două acţiuni urgente: obţinerea grabnică de fonduri necesare recuperării în justiţie a importantului patrimoniu motenit şi ridicarea imediată a ştachetei de selecţie a cererilor de intrare în AR, în aşa fel încît aceasta să fie treptat gazda de necontestat a adevăratei elite intelectuale a României.

Acea elită, căreia, din pricini binecuvîntate, îi lipseşte răgazul şi ideea de a face presiuni pentru a intra pe orice cale în posesia unui mult rîvnit rang academic. Trebuie pusă stavilă urgent arivismului cultural.

Sull'Ucraina Mosca fa sponda su Budapest per rompere il fronte anti Cremlino

În fine, am lăsat dinadins la urmă dezastrul, aflat în plină desfăşurare, al colonizării în act a culturii identitare a României. În aceste zile, vînzătorii de pămînt românesc, veritabili vînzători de ţară, sînt dublaţi de intelectualii vînzători şi ei de valori, adevăraţi uzurpatori ai axiologiei identitare. În ordine spirituală, colonizarea axiologică se execută într-ascuns, la adăpostul vacarmului politic, generat de scenariul public al pedepsirii corupţilor.

COLLEGIUM MEDIENSE III COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE XII

Ca urmare, colonizatorul poate umbla liniştit la tabloul de siguranţe ale sistemului de valori identitare, fără ca cineva să observe. Mi-ar fi greu să cred că acest mizerabil asalt ideologic colonizator, ar fi rămas necunoscut actualei conduceri AR.

Atunci de ce se tace? Rolul excelentisim statal, conferit illo tempore de ctitorii AR, o obligă să ia urgent atitudine publică. Altminteri riscăm să ne trezim împresuraţi cu modificări care, treptat vor reuşi să facă din AR o instituţie dezamorsată axiologic şi identitar, de nerecunoscut.

Să nu fie!

Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarna 20 decembrie - 7 ianuariepoartă numele generic de sărbători de iarnă. Perioada este deschisă şi închisă de sărbători prefaţate de ajunuri, atât Crăciunul, cât şi Boboteaza, şi intersectate la mijloc de noaptea Anului Nou. Principalele sărbători ale ciclului de iarnă - Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza - au funcţionat de-a lungul vremii ca momente independente de înnoire a timpului şi de început de an. Românii folosesc, pe lângă calendarul oficial, recunoscut de stat şi Biserică, un calendar neoficial - calendarul popular - creat de popor şi transmis folcloric.

Profit de împrejurare, pentru a cere respectuos Academiei Române, plenului şi actualei conduceri, să-şi exercite grabnic nobilele atribuţii pentru care a fost creată.